FORSIDE     LINKER     DOWNLOADS                      
        RASER   VALPER   HUNDEDATABASE   OMPLASSERING   BLI MEDLEM   LOGG INN    
 
ARTIKLER
 
Send Epost til vedrørende denne artikkel sist endret:

Informasjon fra Avlsrådet - om oppdrett av Lapphunder

Avlsrådet har som mål å gi råd og hjelp til våre oppdrettere for å avle frem friske og rasetypiske hunder,
med tilstrekkelig genetisk variasjon på våre tre raser.
Det er er viktig å avle frem friske hunder, med rasetypisk eksteriør og mentalitet, samt bevare brukeregenskapene
på rasene. Vi anmoder derfor alle oppdrettere av rasen om å kontakte klubbens avlsråd i god tid FØR tispen pares,
og om ønskelig be om råd og vink, også angående aktuell hannhund.
Foreldre, søsken eller avkom etter hunder med PRA kan ikke brukes i avl.
Hunder med ”bakre pol katarakt” bør ikke brukes i avl.

AVLSREGLER FOR NORSK LAPPHUNDKLUBB
( Sist endret i Generalforsamlingen 22.mars.2014 )

NKKs etiske grunnregler for avel og oppdrett og avelsstrategi skal følges.

Norsk Lapphundklubbs avlsregler gjelder alle lapphund rasene

Hofteleddsdysplasi
Det er krav om kjent status vedrørende hofteleddsdysplasi (HD) for å kunne registrere valpene i NKK.

1. Avelsdyrene skal ha kjent HD-status.Som hovedregel skal disse være HD-frie (A+B).Hunder med grad C kan etter godkjenning fra avelsrådet anvendes i avl dersom kombinasjonen innebærer at viktige egenskaper ivaretas. Det forutsettes at den andre part i kombinasjonen har status fri og kommer fra linjer med god HD-status. HD-indeks brukes der det finnes. For øvrige må kombinasjonen vurderes nøye ut fra kunnskap om avelsdyrene og nære slektninger.

2. Svensk lapphund har en liten populasjon og begrensinger på grunn av prcd-PRA. På denne rasen kan man være mer liberal i bruken av hunder med status C-hofter enn på de to øvrige rasene.

3. For lapsk vallhund og svensk lapphund kan man søke NKK om dispensasjon fra kravet om skjent HD-status for ett av avelsdyrene. Avelsrådet skal vurdere søknaden faglig og videresende den til styret for behandling. Det er eier som selv må sende inn søknaden til NKK med en anbefaling fra NLK.

Eksteriør/utstilling·

 • Aveldyrene skal være utstilt og minst ha premiering Very Good (Meget God) ikvalitetsklasse etter fylte 18 måneder. Very good: Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolerere, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

Øyesykdommer·

 • Prcd-PRA: Hunder som har kjent status FRI kan pares med hunder som har ukjent status. Anleggsbærere kan pares med kjent. status FRI. Status kan være kjent gjennom: Arv, tidligere kombinasjoner og ved DNA-analyse. Eks: Kombinasjon mellom affisert hund og fri hund vil gi anleggsbærere. Det vil da foreligge en kjent status uten DNA- analyse. Det er et langsiktig mål å unngå å bruke hunder med status affisert i avl. Avelsdyrene skal være øyelyst og hovedregelen er at resultatet ikke skal være eldre enn ett år på paringstidspuntet. Dispensasjon kan gis etter en nøye helhetsvurdering av kombinasjonen med en begrensning på maksimum to år siden siste øyelysning.
  Anbefalinger fra Den norske veterin ærforeningene til European College of Veterinary Ophthalmologists Hereditary Eye Disease committee.

Her er anbefalingene fra autoriserte øyelysere. Revidert 2013.10.23

 • Avelsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett års alder Avelsanbefalinger gis ut fra resultatet av øyelysningen. Anbefalingene er generelle og gjelder for alle raser. Ny kunnskap om en sykdom kan føre til at en avlsanbefaling senere kan endres for den aktuelle sykdommen.

Gentester

 • Gentesting er tilgjengelig for mange arvelige øyesykdommer og det ventes at flere tester vil bli kommersielt tligjengelig for flere raser etter hvert.
  For de spesifikke sykdommene der det finnes gentest gjelder spesielle avlsanbefalinger. Merk at hunderase kan ha flere arvelige former av for eksempel PRA
  og katarakt, og at gentesten kun gjelder den gendefekten det testes for.
  På generelt grunnlag anbefales at hunder uansett rase øyelyses som ledd i kontrollprogram for arvelige sykdommer
 • Gentesting erstatter ikke øyelysning.
 • Autoriserte øyelysere har anbefalinger på hver enkelt øyesykdom.Anbefalingene revideres jevnlig. For å opprettholde genetisk variasjon kan det på sårbare raser
  gis dispensasjon etter en nøye helhetsvurdering,for eksempel prsd-PRA på svensk lapphund, som har er særskilt fokus inntil vi har flere individer med status fri.
 • I følge NKK kan man ikke utelukke 50% av avelsbasen.
 • NLK vil følge NKK og Den norske veterinærforening for til enhver tid å få de siste oppdatering

  1. Bare friske hunder kan brukes i avl.
  2. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

Oppdretter skal registrere valpene i NKK. For øvrig vises til NKK’s etiske retningslinjer for hundeavl.

Medlemmer kan ved å følge klubbens avlsregler, få hjelp av valpeformidler ved salg av valper.
Man kan også få hjelp til annonsering på klubbens hjemmeside, noe de fleste ser som en stor fordel.

Vi har også en side på FINN som man kan få lagt ut valpeanonse gratis.

Klubbens avlsråd består av 6 medlemmer, med Mariann Haukedal som leder

For Finsk Lapphund:Mariann Haukedal Haukedalvn.124 3960 Stathelle tlf:35979301/90364339
Eva Kivijärvi Håvelivegen 12 4250 Kopervik Mob. 47409226

For Lapsk Vallhund: Christian Lauluten 3650 Tinn Austbygd Tlf: 97134508
Inger Johanne Karlengen, Brekkekroken 14, 1430 Ås, Mob. 957 05 462

For Svensk Lapphund: Linda Warelius, Dalsrudåsen 26, 3070 Sande i Vestfold. Tlf: 33 77 69 56
Mette Guttormsen, Egne Hjemsvei 5, 9910 Bjørnevatn, Tlf. 78 99 99 34, Mob 913 99 994

Ta gjerne kontakt med en av oss, eller med din egen rases representant om du trenger råd.